Należy mieć świadomość, że czujniki przemysłowe są w najprostszym możliwym ujęciu elementami układu automatyki. Ich zadaniem jest rejestrowanie, a także wykrywanie sygnałów z otoczenia, które są istotne z punktu widzenia algorytmu sterowania. Obecnie są one konieczne do pracy zdecydowanej większości linii technologicznych oraz maszyn. Można zaobserwować, że z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszą się optyczne czujniki ramkowe.

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Omawiany rodzaj czujników jest stosowany przede wszystkim wtedy, gdy występuje konieczność bezdotykowej detekcji obiektów metalowych. Warto wiedzieć, że zasada działania w najprostszym możliwym ujęciu bazuje na interakcji związanej z wejściem określonego obiektu w zmienne pole elektromagnetyczne cechujące się wysoką częstotliwością generowaną przez czujnik.

Godny uwagi jest również fakt, że wykrywanie metalu przez czujnik zbliżeniowy będzie następowało w jego strefie działania. Należy mieć świadomość, że będzie ona zdecydowanie różniła się w zależności od typu czujnika. Przeważnie wynosi od kilku do kilkudziesięciu mm.

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że pod względem wyglądu są bardzo podobne do czujników indukcyjnych. Różnią się jedynie zasadą działania. Polega na pomiarze pojemności. Jedną okładzinę stanowi czujnik, z kolei drugą – obiekt, który będzie się zbliżał do czoła wspomnianego przedmiotu.

W ten sposób pojemnościowe czujniki zbliżeniowe będą mogły wykrywać także niemetalowe obiekty. Należy wśród nich wymienić: szkło, tworzywa sztuczne, papier, drewno czy materiały organiczne. Godny uwagi jest fakt, że zasięg „widzenia” czujnika może ulec skróceniu w zależności od wykrywanego materiału.

Optyczne czujniki ramkowe

Zasada działania omawianych czujników w najprostszym możliwym ujęciu polega na wysyłaniu, a także odbiorze zmodulowanej wiązki światła. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że może to być światło podczerwone, widzialne i laserowe. Warto wiedzieć, że elementy znajdujące się na torze światła będą przerywały wiązkę wyzwalając wyjście sterujące.

Do zdecydowanie najczęściej wymienianych zalet omawianych czujników jest stosunkowo duża strefa działania. Godny uwagi jest fakt, że może ona sięgać nawet kilkadziesiąt metrów. Ponadto wspomniana właściwość jest przeważnie wykorzystywana do realizacji funkcji bariery. Nie można zapomnieć, że działanie czujników może być utrudnione w przypadku środowiska o większym zapyleniu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Optyczne czujniki ramkowe.

Comments are closed.